Ryhmän johtaminen

TapMessa kaikki samoajista alkaen (yli 15-vuotiaat) saavat johtaa ryhmää. Tarpoja- ja seikkailijaryhmiä voivat jo samoajat yksin johtaa, mutta sudenpenturyhmissä ainakin yhden johtajista pitää olla täysi-ikäinen. Jokaista ryhmää johtaa ideaalisesti vähintään kaksi johtajaa.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kertoo, mitä missäkin kokoontumisessa tehdään. Sellainen kannattaa suunnitella, jos johtaa ryhmää. Toimintasuunnitelma tehdään yleensä puoleksi vuodeksi kerrallaan, koska monet ikäkausien ohjelmateemat vaihtelevat puolen vuoden välein. Toimintasuunnitelma voi kertoa esimerkiksi vain, mitä merkkiä suoritetaan tai siinä voi olla yksityiskohtaisesti selitettynä, mitä kokouksen aikana tapahtuu. Jos ryhmä harrastaa vuoro-organisointia, voi siinä lukea myös kuka organisoi minkäkin kokouksen.

Ohjelma

Ohjelmaa voi kokouksiin osittain keksiä itse. Apua kannattaa myös katsoa partio-ohjelma.fi sivuilta. Siellä on annettu esimerkkejä ohjelmaideoista sekä aktiviteetteja, jotka pitää tehdä kyseisen merkin saadakseen.

Ohjelma on eri ikäkausilla jaettu erikokoisiin lohkoihin. Sudenpennut keräävät merkkejä, joiden kesto vaihtelee yhdestä viiteen kokoukseen, seikkailijat tekevät puolen vuoden mittaisia ilmansuuntia ja tarpojat tekevät myös puolen vuoden mittaisia tarppoja. Samoajien ohjelma jakautuu 21 eri taskuun.

Koulutukset ja kurssit

Jokaisen ryhmänohjaajan suositellaan käyvän ROK:in eli ryhmänohjaajakoulutuksen. ROK:illa harjoitellaan ryhmänohjaamisessa tarvittavia taitoja sekä suunnitellaan ohjelmaa. Siellä myös opitaan ryhmän ohjaamisen taitoja yleisesti. ROK kestää vähintään puoli vuotta.

Toinen ryhmänohjaajalle oleellinen kurssi on Turvallisesti yhdessä -kurssi. Kurssi on pakollinen kaikille ryhmänjohtajille ja yli 18-vuotiaille partiolaisille. Se käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Kurssin voi tehdä netissä ja siihen kannattaa varata 1.5 h.